Menu
Logo Qualident Tienen

Behandeling na afspraak

016/81 58 24

Elke werkdag van 9 tot 17u

Wachtdienst

090/33 99 69

Betalend centraal noodnr.
Tarief : 1,5 euro/min.

Contact

Tandartsenpraktijk Qualidenttienen
Menegaard 23
3300 Tienen

Telefonisch bereikbaar
Tel. 016/81 58 24
Elke werkdag van 9 tot 17u
Buiten deze uren kan je steeds een boodschap inspreken.

Bereikbaar per e-mail

ONLINE AGENDA
algemene voorwaarden

 1. De tandarts verbindt er zich toe om op een gewetensvolle wijze, met deskundigheid, aandacht en inzet de patiënt te behandelen, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele stand van de medische wetenschap. De tandarts verbindt er zich toe de patiënt zorgvuldig en kwaliteitsvol te behandelen, overeenkomstig de geldende medisch professionele standaard. 
   
 2. De patiënt(e) is er zich van bewust dat ook bij esthetische en functionele tandheelkunde, die de natuurlijke en fysische onvolmaaktheden tracht te verhelpen, het criterium geldt dat er slechts sprake kan zijn van een inspanningsverbintenis
   
  De patiënt(e) werd ervan op de hoogte gebracht dat: 
  • Het functioneel en/of cosmetisch resultaat, ondanks het feit dat de behandeling met zorgvuldigheid en volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd, vooraf niet kan gegarandeerd worden. 
  • Subjectieve klachten van de patiënt(e) wegens het niet bereiken van het gewenste resultaat nooit kunnen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van de tandarts. 
  • Er risico's verbonden zijn aan behandelingen onder lokale anesthesie, en begrepen te hebben dat er bij een behandeling complicaties kunnen optreden zoals necrose van het element, wortelbreuk, tandvleesrecessie, instrumentbreuk,… 
  • De duurzaamheid van de behandeling is afhankelijk van: 
   • bepaalde ziekten 
   • gebruik van geneesmiddelen 
   • rook en drank gewoonten, 
   • mondhygiëne, ... 
     
  De patiënt(e) verbindt er zich toe om mee te werken met de tandarts opdat deze zijn behandeling op zorgvuldige wijze zou kunnen nakomen. 
  Deze medewerking impliceert dat de patiënt(e) o.m. alle nuttige informatie verschaft die nodig is om de tandarts toe te laten zijn zorgvuldige behandelingsplicht te kunnen uitvoeren. De patiënt(e)t zal instructies die de tandarts geeft voor en na de behandeling uitvoeren en naleven. Het niet naleven van dergelijke instructies door de patiënt(e) heeft tot gevolg dat de patiënt(e), indien hij/zij schade zou lijden, deze zelf moet dragen. 
   
 3. De patiënt(e) dient het honorarium te betalen aan de tandarts voor de geleverde prestaties. Indien het aangerekende ereloon niet werd vereffend, hetzij het in speciën of door middel van een overschrijving (BE29 0688 9559 5064) binnen 20 dagen na de ondertekening van het ontvangstbewijs of geleverde prestatie, dan zullen de kosten die gemaakt worden door Digident, om het verschuldigde bedrag te innen, volledig ten laste vallen van de boven vermelde persoon, voogd of ouder. 
   
 4. Indien U uw gemaakte (online) afspraken niet nakomt, wordt een er administratieve kost van 15 euro/ 10 min aangerekend. Deze dient ook vereffend te worden binnen de 20 dagen. Te beginnen vanaf de dag van de gemiste afspraak. 
   
 5. Digident is een gedeconventioneerde praktijk. Dat wil zeggen dat onze erelonen hoger liggen dan die door het RIZIV bepaald zijn.